Дионис и Силен

Дионис и Силен. Чернофигурная керамика.