Зевс и Гера

Зевс и Гера. Изображение на монете Эпира, 230-220 гг. до н.э.