Эндимион и Артемида

`Эндимион и Артемида`. Автор - Helen Stratton 1914.