Парис и богини

The Judgement of Parisattr to Domenico Veneziano (d. 1461)