Парис и богини

The Judgement of ParisGiulio Romano (1499 - 1546)